Archive for Νοέμβριος 2008

Όχι στις ηλεκτρονικές αγορές λένε οι Έλληνες

Νοέμβριος 18, 2008

E-φοβία διακατέχει την πλειονότητα των Ελλήνων καταναλωτών με αποτέλεσμα ενώ γνωρίζει ότι στα ηλεκτρονικά καταστήματα υπάρχουν φθηνότερα προϊόντα εντούτοις επιλέγει να ψωνίζει ακριβότερα από τα συμβατικά καταστήματα.

Αυτό προκύπτει από έρευνα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή που έκανε η GPO σε 1.800 άτομα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές συναλλαγές. Σύμφωνα με την έρευνα το 58,6% των καταναλωτών πιστεύει ότι οι αγορές μέσω ίντερνετ είναι οικονομικότερες. Ωστόσο, το 51,4% δηλώνει ότι αν έβρισκε στο ίντερνετ το ίδιο προϊόν φθηνότερο σε σχέση με ένα συμβατικό κατάστημα δεν θα το αγόραζε. Η απάντηση στη στάση αυτή των συγκεκριμένων καταναλωτών (51,4% του δείγματος) δίνεται από το ότι 7 στους 10 δεν εμπιστεύεται το διαδίκτυο, ενώ το 14,2% δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί ή δεν γνωρίζει το ίντερνετ. Από το σύνολο του δείγματος προκύπτει επίσης ότι 6 στους 10 καταναλωτές κρίνουν μη ασφαλής τις ηλεκτρονικές αγορές, ενώ 7 στους 10 δεν είναι ενημερωμένοι για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Εξάλλου, στο σκέλος της έρευνας σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές προκύπτει ότι 16 χρόνια μετά την καθιέρωση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8 στους 10 δεν γνωρίζουν τη σημαίνει αυτός ο όρος και 7 στους 10 δεν έχουν πραγματοποιήσει διασυνοριακές συναλλαγές, είτε ταξιδεύοντας σε ξένη χώρα είτε μέσο διαδικτύου.

Advertisements

Κτηματολόγιο : Πρόστιμα από 50 έως 250 ευρώ για τους αμελείς

Νοέμβριος 18, 2008

Από 50 έως 250 ευρώ καθορίζεται το ύψος των προστίμων ανά δικαίωμα για όσους δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους στο εθνικό κτηματολόγιο.

Η σχετική απόφαση υπογράφτηκε με καθυστέρηση μηνών από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά, την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, προβλέποντας πιο ευνοϊκή ρύθμιση που περιορίζει το «χαράτσι» στο μισό για όσους καταθέσουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου.

Πρόστιμο δεν θα ισχύει για τους βοηθητικούς χώρους, αφού σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, για όσους υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας μέσα στο προαναφερόμενο διάστημα δεν θα επιβληθούν κυρώσεις.

Με τα μέχρι τώρα στοιχεία η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ολοκληρώνεται στις 21 Νοεμβρίου. Δεν αποκλείεται όμως να δοθεί και νέα παράταση ολίγων ημερών, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι μεγάλες εκκρεμότητες τραπεζών και δημόσιων οργανισμών που δεν έχουν ακόμα δηλώσει την ακίνητη περιουσία τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ τα πρόστιμα καθορίζονται ως εξής:

α) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής και σε 120 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ.

Ως αστική περιοχή ορίζεται εκείνη που εμφανίζει έντονη δόμηση ανεξάρτητα που το αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης. Όπως αναφέρουν στο ΥΠΕΧΩΔΕ, η περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής, θεωρείται ως αστική περιοχή παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της είναι εκτός σχεδίου.

Σε 150 ευρώ θα ανέλθει το πρόστιμο για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. και σε 250 ευρώ με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ.

β) σε 100 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ και σε 250 ευρώ για δικαίωμα μεγαλύτερης των 200 τ.μ. Σε 50 ευρώ διαμορφώνεται αντίστοιχα το πρόστιμο για δικαίωμα επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας).

γ) 70 ευρώ θα πληρώσουν όσοι έχουν δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή και 100 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα. Για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή, το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 200 ευρώ.

δ) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις εξής περιπτώσεις:

  • Στην περίπτωση, κατά την οποία ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης προσήλθε εμπροθέσμως στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και έλαβε το σχετικό «αποδεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής προσέλευσης».
  • Στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος έχει εγκατασταθεί ως κληρονόμος δυνάμει διαθήκης, η οποία δημοσιεύθηκε μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της δήλωσής του.
  • Στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων κυριότητας των Ο.Τ.Α. επί καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μέχρι σήμερα έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο περίπου το 95% των πολιτών. Υστέρηση παραδέχεται το ΥΠΕΧΩΔΕ ότι εμφανίζεται στην υποβολή δηλώσεων από τις Τράπεζες, Οργανισμούς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Marketing Power Thessaloniki’s Marketing Consultants

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

http://www.marketingpower.gr/