Archive for the ‘ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ’ Category

Κτηματολόγιο : Πρόστιμα από 50 έως 250 ευρώ για τους αμελείς

Νοέμβριος 18, 2008

Από 50 έως 250 ευρώ καθορίζεται το ύψος των προστίμων ανά δικαίωμα για όσους δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους στο εθνικό κτηματολόγιο.

Η σχετική απόφαση υπογράφτηκε με καθυστέρηση μηνών από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά, την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, προβλέποντας πιο ευνοϊκή ρύθμιση που περιορίζει το «χαράτσι» στο μισό για όσους καταθέσουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου.

Πρόστιμο δεν θα ισχύει για τους βοηθητικούς χώρους, αφού σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, για όσους υποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας μέσα στο προαναφερόμενο διάστημα δεν θα επιβληθούν κυρώσεις.

Με τα μέχρι τώρα στοιχεία η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ολοκληρώνεται στις 21 Νοεμβρίου. Δεν αποκλείεται όμως να δοθεί και νέα παράταση ολίγων ημερών, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι μεγάλες εκκρεμότητες τραπεζών και δημόσιων οργανισμών που δεν έχουν ακόμα δηλώσει την ακίνητη περιουσία τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ τα πρόστιμα καθορίζονται ως εξής:

α) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής και σε 120 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ.

Ως αστική περιοχή ορίζεται εκείνη που εμφανίζει έντονη δόμηση ανεξάρτητα που το αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης. Όπως αναφέρουν στο ΥΠΕΧΩΔΕ, η περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής, θεωρείται ως αστική περιοχή παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της είναι εκτός σχεδίου.

Σε 150 ευρώ θα ανέλθει το πρόστιμο για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. και σε 250 ευρώ με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ.

β) σε 100 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ και σε 250 ευρώ για δικαίωμα μεγαλύτερης των 200 τ.μ. Σε 50 ευρώ διαμορφώνεται αντίστοιχα το πρόστιμο για δικαίωμα επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας).

γ) 70 ευρώ θα πληρώσουν όσοι έχουν δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή και 100 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα. Για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή, το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 200 ευρώ.

δ) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις εξής περιπτώσεις:

  • Στην περίπτωση, κατά την οποία ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης προσήλθε εμπροθέσμως στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και έλαβε το σχετικό «αποδεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής προσέλευσης».
  • Στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος έχει εγκατασταθεί ως κληρονόμος δυνάμει διαθήκης, η οποία δημοσιεύθηκε μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της δήλωσής του.
  • Στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων κυριότητας των Ο.Τ.Α. επί καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μέχρι σήμερα έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο περίπου το 95% των πολιτών. Υστέρηση παραδέχεται το ΥΠΕΧΩΔΕ ότι εμφανίζεται στην υποβολή δηλώσεων από τις Τράπεζες, Οργανισμούς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Marketing Power Thessaloniki’s Marketing Consultants

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

http://www.marketingpower.gr/

Advertisements

Νέα παράταση στο κτηματολόγιο

Οκτώβριος 24, 2008

Μπορεί ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργος Σουφλιάς να απέκλειε το ενδεχόμενο να δοθεί νέα παράταση για την υποβολή των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας στο εθνικό κτηματολόγιο, όμως σήμερα υπαναχώρησε και ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η προθεσμία έως τις 21 Νοεμβρίου.

Τις τελευταίες ημέρες οι ουρές είχαν επιστρέψει στα γραφεία κτηματογράφησης και τα υποθηκοφυλακεία, ενώ αίτημα για νέα παράταση είχαν υποβάλλει τόσο ο Συνήγορος του Πολίτη, όσο και άλλοι φορείς.

Βλέποντας την κατάσταση αυτή ο κ. Σουφλιάς έδωσε νέα παράταση, τόνισε όμως ότι η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του ο υπουργός ανέφερε τα εξής:

«Από τις 22 Μαΐου που ανακοίνωσα την έναρξη των νέων προγραμμάτων κτηματογράφησης και μέχρι σήμερα έχουν παρέλθει πέντε μήνες, ένα πραγματικά επαρκέστατο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστεί ο καθένας να δηλώσει την ακίνητη περιουσία του.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 17 Ιουνίου και προβλεπόταν ως προθεσμία υποβολής των δηλώσεων η 30η Σεπτεμβρίου. Στα τέλη Αυγούστου λόγω του καλοκαιριού ανακοίνωσα την παράταση της διαδικασίας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
Σήμερα ανακοινώνω την απόφασή μου να παραταθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου. Οφείλω, όμως να δηλώσω ότι η ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση».

Πρόστιμα αντί δικαστηρίων για το Κτηματολόγιο

Οκτώβριος 23, 2008

Με νομοθετική ρύθμιση ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τους αμελείς ιδιοκτήτες ακινήτων το ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου να υποβληθούν έστω και εκπρόθεσμα οι δηλώσεις τους στο Κτηματολόγιο, παρακάμπτοντας τη δικαστική οδό.

Η ρύθμιση θα αφορά όσους ιδιοκτήτες δεν συμμετείχαν στα πρώτα προγράμματα κτηματογράφησης που σύμφωνα με πληροφορίες είναι εκατοντάδες χιλιάδες και αφορά τις 340 περιοχές που κτηματογραφήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Σχετική επιστολή με σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης υπέβαλλαν στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ κ.κ Ανδρέας Λοβέρδος και Φώτης Κουβέλης, επικαλούμενοι αντιδράσεις πολιτών της εκλογικής τους περιφέρειας (Β’ Αθήνας).

Η μη έγκυρη εγγραφή στο κτηματολόγιο οδήγησε στην αμφισβήτηση της κυριότητας των ακινήτων τους, τα οποία για να μην χαθούν θα πρέπει να τα διεκδικήσουν δικαστικά.

Σύμφωνα όμως με τους δύο βουλευτές ο φόρτος που υπάρχει στα ελληνικά δικαστήρια δημιουργεί τεράστιες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων με αποτέλεσμα, « ένας πολίτης που έχει χάσει την προθεσμία και ζητά δικαστική αναγνώριση της κυριότητας επί της περιουσίας του, παίρνει δικάσιμο τον Μάρτιο του 2011»!

Με βάση το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο θα επεξεργαστεί το υπουργείο ο πολίτης, αν και υπερήμερος, θα μπορεί να παρακάμπτει τη δικαστική οδό και να δηλώνει την ακίνητη περιουσία του στην Κτηματολόγιο Α.Ε. , καταβάλλοντας κάποιο μικρό πρόστιμο. «Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αποφεύγεται η παραδοξότητα, οι δυσχέρειες και η ταλαιπωρία του πολίτη, αφού επιλύονται προβλήματα όπως, αφενός η υπέρμετρη δέσμευση της ιδιοκτησίας των πολιτών (η δικαστική επίλυση απαιτεί ένα με δύο χρόνια αναμονής) και, αφετέρου, η αποσυμφόρηση των ήδη φορτωμένων πινακίων στα δικαστήρια», υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων.

Στο μεταξύ, μία εβδομάδα πριν την λήξη της προθεσμίας για το κτηματολόγιο, κορυφώνονται οι αντιδράσεις φορέων για παράταση της υποβολής δηλώσεων, κάτι άλλωστε που ισχύει για τους ομογενείς.

Μετά το δικηγορικό σύλλογο, την Ένωση Συμβολαιογράφων και ο Συνήγορος του Πολίτη χθες τάχθηκε υπέρ της επιμήκυνσης του προγράμματος μέχρι τα τέλη του χρόνου.

Το υπουργείο έχει δηλώσει ότι τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την έλλειψη των δικαιολογητικών θα αντιμετωπιστούν με τα αποδεικτικά εμπρόθεσμες προσέλευσης, όμως οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Νέας μορφής παράταση για τις δηλώσεις εθνικού κτηματολογίου

Οκτώβριος 20, 2008
Οι ουρές επανεμφανίστηκαν στα γραφεία κτηματογράφησης, οι ρυθμοί ανέβηκαν τις τελευταίες ημέρες αλλά όλα δείχνουν ότι στις 31 Οκτωβρίου, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για το κτηματολόγιο, θα υπολείπονται τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δηλώσεις ιδιοκτητών και άλλες τόσες από τις τράπεζες. Το δεδομένο αυτό οδήγησε το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ στη σιωπηρή παράταση ως τις 17 Δεκεμβρίου, αλλά μέσω ραντεβού.

Η ρύθμιση επισήμως αφορά όσους έχουν εκκρεμότητες με κληρονομιές και υποθηκοφυλακεία, αλλά μπορούν να «χωρέσουν» και όσοι άφησαν τις δηλώσεις τους για το «παρά πέντε».

*Ως «μπαμπούλα» το υπουργείο ετοιμάζει την επιβολή προστίμων σε όσους δεν θα υποβάλουν δήλωση. Η επιβάρυνση, πέρα από το κτηματόσημο, θα είναι της τάξης των 250 ευρώ για ιδιώτες και θα φθάνει έως τα 1.200 ευρώ για τις τράπεζες.

*Το φιλόδοξο πρόγραμμα της νέας γενιάς των κτηματογραφήσεων, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Γ. Σουφλιά, αφορούσε την καταγραφή 6,7 εκατ. δικαιωμάτων επί ακινήτων σε 107 δήμους της χώρας. Στη συνέχεια, όμως, ο ίδιος ο υπουργός άρχισε τη «δημιουργική λογιστική» και αφαίρεσε 1,5 εκατ. δικαιώματα για ακίνητα του Δημοσίου που με βάση το νόμο δηλώνονται αργότερα, ενώ διευκρίνισε ότι άλλο ένα 1,3 εκατ. αφορά τις τράπεζες.

Κρυφό χαράτσι

Ως τα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, είχαν υποβληθεί σχεδόν 3,5 εκατ. δηλώσεις. Η εικόνα είναι πιο ικανοποιητική στην Αθήνα, όπου τις τελευταίες ημέρες κατατίθενται κατά μέσο όρο 20.000 δηλώσεις την ημέρα, έναντι 13.000 κατά μέσο όρο στο πρώτο τρίμηνο. Η αλλαγή οφείλεται κυρίως στο ηλεκτρονικό σύστημα που πλέον λειτουργεί κανονικά και μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 25.000 άτομα την ημέρα.

*Οι τράπεζες πάντως δεν φαίνεται να το πήραν «ζεστά», παρ’ ότι η κρατική εταιρεία του κτηματολογίου τούς εξασφάλισε ειδικό λογισμικό για την ηλεκτρονική υποβολή δήλώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ώς τώρα έχουν υποβληθεί ελάχιστα στοιχεία και μάλιστα μεσαίου μεγέθους τράπεζα κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα πάνω από 1.200 δηλώσεις χειρόγραφες!

Να σημειωθεί ότι οι τράπεζες οφείλουν να υποβάλουν δηλώσεις όχι μόνο για δική τους περιουσία, αλλά και για όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με δάνεια. Μάλιστα από τις αρχές του χρόνου απαιτούν από τους δανειολήπτες να πληρώνουν κτηματόσημο, ενώ οι παλιοί πελάτες θα το χρεωθούν στο άμεσο μέλλον στην ήδη «φουσκωμένη» δόση του δανείου τους. Είναι το κρυφό χαράτσι του κτηματολογίου…

*Το κτηματολόγιο εκτός από τις οικονομικές επιβαρύνσεις προκάλεσε αναστάτωση σε πολλούς ιδιοκτήτες. Κληρονομιές για τις οποίες δεν είχε γίνει αποδοχή, οικογενειακές διαφορές για τα περιουσιακά, αλλά και επεκτατικές βλέψεις σε δημόσια γη ήρθαν στην επιφάνεια.

Ετσι, αρκετοί είχαν να αντιμετωπίσουν και τις ουρές στα συμβολαιογραφικά γραφεία πριν από τη νέα ταλαιπωρία στα υποθηκοφυλακεία, που λόγω έλλειψης προσωπικού και υποδομής έχουν σηκώσει τα χέρια.

«Οι ουρές φθάνουν ώς το απέναντι πεζοδρόμιο», δήλωσε στην «Κ.Ε.» ο Γ. Διαμάντης, πρόεδρος των εργαζομένων στο Υποθηκοφυλακείο της Αθήνας.

*Ο ίδιος μάς αποκαλύπτει ότι υπάρχει υποτυπώδης μηχανοργάνωση και ότι η καταγραφή των τίτλων θα μπορούσε να γίνει μέσα σε μια τετραετία με τη διάθεση κονδυλίου της τάξης του ενός εκατ. ευρώ. «Είναι προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στα έσοδα του πρώτου υποθηκοφυλακείου της χώρας μιας εβδομάδας», υπογραμμίζει. Να σημειωθεί ότι το κόστος της κτηματογράφησης μόνο για το Δήμο Αθηναίων, με βάση το διαγωνισμό της «Κτηματολόγιο Α.Ε.», είναι της τάξης των 7,6 εκατ. ευρώ.

Τα «αυθαίρετα»

«Δεν ζήτησαν καν τη βοήθειά μας», τονίζει ο συνδικαλιστής, και αποκαλύπτει ότι στην Αθήνα σε σύνολο 120 οργανικών θέσεων τα κενά ξεπερνούν τις 40 θέσεις και αντί για προσλήψεις οι ανάγκες καλύπτονται με προγράμματα του ΟΑΕΔ και μισθούς των 500 ευρώ. Γιά τον ίδιο λόγο οι μεταγραφές ακινήτων στον Πειραιά σταμάτησαν πριν από ένα χρόνο και διερωτάται: «Πώς θα δηλωθεί ακίνητο για το οποίο δεν έχει γίνει μεταγραφή;».

*Σε πολλούς δήμους εκτός λεκανοπεδίου Αττικής εκδηλώθηκε και… αντάρτικο! Αιτία η απαίτηση να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες κτηματόσημο για όλα τα ακίνητα, παρά το γεγονός ότι ο νόμος 3481/2006 ορίζει ότι στις αγροτικές περιοχές και για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις οι ιδιοκτήτες πληρώνουν έως 70 ευρώ, ανεξάρτητα αν διαθέτουν πάνω από δύο αγροτεμάχια: «Είδαν τα αυθαίρετα και θεώρησαν ολόκληρη την Κερατέα… οικιστική περιοχή», μας ενημέρωσε ο δήμαρχος Σταύρος Ιατρού.

*Χρειάστηκε να γίνει παρέμβαση και να εφαρμοστεί ο νόμος για τις περιοχές που εμφανίζονται ως αγροτική γη στους χάρτες, ανεξάρτητα αν πολλές ιδιοκτησίες έχουν οικοδομηθεί παράνομα.

Μάλιστα στα γειτονικά Καλύβια το δημ. συμβούλιο αποφάσισε ως αντίδραση σε αυτή την αδικία να υποβάλλονται δηλώσεις χωρίς να πληρώνεται κτηματόσημο. Τελικά ίσχυσε και σε αυτό το δήμο το ίδιο καθεστώς.

Για το Εθνικό Κτηματολόγιο «μετράει» η προσέλευση!

Οκτώβριος 17, 2008

Σύστημα Επιβεβαίωσης Εμπρόθεσμης Προσέλευσης θα εφαρμοστεί σε όλα τα Γραφεία Κτηματογράφησης για όσους πολίτες δεν έχουν ακόμα στην κατοχή τους δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την υποβολή της δήλωσής τους.

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ για να μην υπάρξει πρόβλημα σε όσους δεν έχουν υποβάλλει ακόμη τη δήλωσή τους πρέπει να προσέλθουν στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης μέχρι την 31 Οκτωβρίου ώστε να παραλάβουν Αποδεικτικό Εμπρόθεσμης Προσέλευσης.

Με το έγγραφο αυτό οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν την δήλωσή τους μόλις εκδοθούν τα δικαιολογητικά τους.

Στο Αποδεικτικό Εμπρόθεσμης Προσέλευσης θα καταγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου των δηλώσεων, ο αριθμός των δηλουμένων δικαιωμάτων και θα ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης.

Η ρύθμιση αυτή αφορά:

  • στους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αντίγραφα των τίτλων κτήσης των δικαιωμάτων τους (π.χ. συμβόλαια) και έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση αντιγράφων στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία, τα οποία λόγω αυξημένου φόρτου δεν δύναται να τα χορηγήσουν άμεσα και
  • στους πολίτες που έχουν αποκτήσει δικαίωμα με κληρονομιά, αλλά δεν έχουν προβεί ακόμα σε πράξη αποδοχής της και έχουν υποβάλει αίτηση στα αρμόδια Πρωτοδικεία για χορήγηση των απαραίτητων σχετικών πιστοποιητικών (π.χ. μη αποποίησης κληρονομιάς, μη δημοσίευσης διαθήκης) και έχουν λάβει ημερομηνία παραλαβής τους μετά την 31 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Κυριακή 19 Οκτωβρίου καθώς και την τελευταία Κυριακή της προθεσμίας, την 26η Οκτωβρίου, όλα τα Γραφεία Κτηματογράφησης θα παραμείνουν ανοικτά από τις 8.30 το πρωί έως τις 15.30 το μεσημέρι.

Επεκτείνεται το ωράριο των γραφείων κτηματογράφησης

Οκτώβριος 10, 2008

Την λειτουργία των γραφείων κτηματογράφησης τις Κυριακές, αλλά και την επέκταση του ωραρίου σε άλλα 20 υποκαταστήματα από την Δευτέρα, προχώρησε η Κτηματολόγιο Α.Ε. με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία τους.

Συγκεκριμένα, επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) σε 15 ακόμα Γραφεία Κτηματογράφησης στο νομό Αττικής που εξυπηρετούν συνολικά τους ακόλουθους 23 Δήμους: Αιγάλεω, Νέας Ιωνίας, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Αχαρνών, Παλλήνης, Ραφήνας, Ηλιούπολης, Ελληνικού (Γλυφάδα, Άλιμος, Ελληνικό, Αργυρούπολη), Μαρκοπούλου, Ελληνικού (Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη), Άνω Λιοσίων, Πάρκου Αντώνη Τρίτση (Ίλιο, Πετρούπολη, Άγ. Ανάργυροι, Καματερό), Κηφισιάς, Κορωπίου.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα προστίθενται στη 12ωρη λειτουργία τα Γραφεία Κτηματογράφησης: Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Δράμας, Κιλκίς και Πολυγύρου.

Τις Κυριακές 19 και 26 Οκτωβρίου όλα τα Γραφεία Κτηματογράφησης θα παραμείνουν ανοικτά από τις 8.30 το πρωί έως τις 15.30 το μεσημέρι.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οκτώβριος 10, 2008
Αν την δήλωση του Εθνικού Κτηματολογίου την καταθέτει κάποιος τρίτος, τότε χρειάζεται μία απλή εξουσιοδότηση, όπως παρατίθεται στο παρακάτω αρχείο μορφής doc. που μπορείτε να αποθηκεύσετε

http://www.4shared.com/file/66364653/920077dc/exousiodotisi_ktimatologiou.html

Εύκολες … δηλώσεις κτηματολογίου

Οκτώβριος 9, 2008
Συμπληρώστε δωρεάν, την δήλωση για το Κτηματολόγιο. Πρόκειται για βελτιωμένη έκδοση 1.1. Στο πακέτο περιλαμβάνεται και το έντυπο πληρωμής στην τράπεζα του τέλους κτηματολόγησης.

http://www.4shared.com/file/66320471/375e918b/kthmatologio.html

Για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που θέλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την δήλωση του κτηματολογίου τύπου Δ2, δημιουργήσαμε το ηλεκτρονικά επεξεργάσιμο pdf της δήλωσης Δ2 του Εθνικού Κτηματολογίου.


http://www.4shared.com/file/66320532/cbf96f02/d2fill.html

Παράταση για το Κτηματολόγιο

Αύγουστος 26, 2008
Παρατείνεται κατά ένα μήνα, και συγκεκριμένα έως τις 31 Οκτωβρίου η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων δικαιωμάτων επί ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τους κατοίκους εσωτερικού, σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σουφλιάς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, επεκτείνεται και το ωράριο των γραφείων κτηματογράφησης που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη κίνηση (σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Κοζάνη). Ειδικότερα, η λειτουργία των γραφείων από 1ης Σεπτεμβρίου, για ορισμένα εξ αυτών ή από τις 8 Σεπτεμβρίου για τα υπόλοιπα, θα ξεκινάει η λειτουργία στις 8:00 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 20.00, ενώ τα γραφεία κτηματογράφησης που εμφανίζουν μικρότερη κίνηση (μικρά αστικά κέντρα) θα λειτουργούν από τις 8:00 εώς τις 17:00.

Επίσης, τα γραφεία θα λειτουργούν και το Σάββατο από τις 8.30 έως τις 15.30.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την υποβολή των δηλώσεων στα γραφεία κτηματογράφησης οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις δικαιωμάτων και μέσω του Internet αλλά και μέσω των ΕΛΤΑ.

Σχετικά με την παράταση στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων δικαιωμάτων κατά ένα μήνα ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργος Σουφλιάς, τόνισε ότι οι δυο μήνες που απομένουν (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος) είναι αρκετοί για τα 2,15 εκατ. δικαιώματα που υπολείπονται να καταγραφούν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει νέα χρονική παράταση.

«Μετά το τέλος Οκτωβρίου για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις θα επιβάλλονται τα χρηματικά πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος» τόνισε ο υπουργός.Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Κτηματολόγιο Α.Ε. μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 1,4 εκατ. δικαιώματα (120.000 τον Ιούνιο, 580.000 τον Ιούλιο και 680.000 έως 25 Αυγούστου). Κατά μέσο όρο υποβάλλονται σε καθημερινή βάση περί τα 45.000 δικαιώματα. Συνολικά με το εν εξελίξει πρόγραμμα καταγραφής της εταιρείας Κτηματολόγιο Α.Ε. που αφορά τις 107 περιοχές της χώρας που εντάσσονται στο κτηματολόγιο, θα καταγραφούν 6,7 εκατ. δικαιώματα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής το Δημόσιο έχει εισπράξει 54 εκατ. ευρώ από την καταβολή του τέλους κτηματογράφησης, ποσό που όπως επεσήμανε ο κ. Σουφλιάς, θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά στην κατάρτηση του κτηματολογίου.

«Ούτε ένα ευρώ από το τέλος της κτηματογράφησης δεν πρόκειται να πάει στον προϋπολογισμό ή σε μαύρες τρύπες» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Επιπλέον, ο κ. Σουφλιάς ξεκαθάρισε ότι τα αυθαίρετα κτίσματα που δηλώνονται ως νόμιμα μέσω του κτηματολογίου δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια κυρώσεις από τις πολεοδομίες.

Κτηματολόγιο: Ξεκινά η β΄ φάση κτηματογράφησης

Ιουλίου 18, 2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στο δεύτερο στάδιο κτηματογράφησης των 107 περιοχών που θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο προχωρεί από αύριο το ΥΠΕΧΩΔΕ, προκηρύσσοντας 22 μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για έργα με τα οποία θα γίνει η επεξεργασία των δεδομένων από τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στα γραφεία κτηματογράφησης προκειμένου -όπου χρειάζεται- να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις.

Στόχος των μελετών είναι η νομική επικύρωση των δηλωθέντων με την ανάρτηση των δικαιωμάτων που θα εγγραφούν στο πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης, την υποβολή ενστάσεων εκ μέρους των δικαιούχων και την εκδίκασή τους από ειδικές επιτροπές.

Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα για την ακριβή οριοθέτηση των γεωτεμαχίων, όπου χρειαστεί, και των τελικών κτηματολογικών πινάκων που θα αποτελέσουν τη βάση λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων σε όλες τις νέες περιοχές που εντάσσονται στο Κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου, το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία, με στόχο να μπουν στα επόμενα δύο προγράμματα και οι υπόλοιπες περιοχές, που είναι κυρίως ημιαστικές αγροτικές και δασικές.

Οι 22 μελέτες για τη δεύτερη φάση κτηματογράφησης των 107 περιοχών:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

01

Δήμος Αθηναίων

€24.689.469,78

02

Δήμος Πειραιώς, Τοπικό Διαμέρισμα Σαμίων Δήμου Βαθέως του Νομού Σάμου

€6.624.619,06

03

Δήμοι Αγ. Βαρβάρας, Αιγάλεω, Περιστερίου του Νομού Αττικής

€8.171.022,34

04

Δήμοι Γαλατσίου, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας του Νομού Αττικής

€6.451.502,30

05

Δήμοι Λυκοβρύσεως, Μεταμορφώσεως, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνος, Παπάγου, Πεύκης, Ψυχικού του Νομού Αττικής

€6.001.949,81

06

Δήμοι Αγ. Αναργύρων, Άνω Λιοσίων, Αχαρνών, Ζεφυρίου, Θρακομακεδόνων, Καματερού, Φυλής, Κοινότητα Κρυονερίου του Νομού Αττικής

€11.042.367,20

07

Δήμοι Ασπροπύργου, Ιλίου, Μάνδρας, Πετρουπόλεως, Χαϊδαρίου του Νομού Αττικής

€10.618.768,22

08

Δήμοι Ανοίξεως, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Παλλήνης, Πεντέλης του Νομού Αττικής

€7.787.124,40

09

Δήμοι Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Μαραθώνος, Νέας Μάκρης, Ραφήνας και Κοινότητες Ανθούσης, Ροδοπόλεως -Μπάλας, Σταμάτας, Πικερμίου του Νομού Αττικής

€7.418.358,96

10

Δήμοι Αλίμου, Δάφνης, Ελληνικού, Μοσχάτου, Ταύρου, Υμηττού του Νομού Αττικής

€5.750.309,32

11

Δήμοι Αργυρουπόλεως, Γλυφάδας, Ηλιουπόλεως του Νομού Αττικής

€9.328.585,62

12

Δήμοι Αναβύσσου, Καλυβίων – Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά του Νομού Αττικής

€9.882.498,46

13

Δήμοι Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Μαρκοπούλου -Μεσογαίας του Νομού Αττικής

€12.016.626,12

14

Δήμοι Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης

€12.144.688,50

15

Δήμοι Αγίου Παύλου, Ευκαρπίας, Νεαπόλεως, Πευκών, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας του Νομού Θεσσαλονίκης

€8.152.838,72

16

Δήμοι Αμπελοκήπων, Ελευθερίου Κορδελιού, Ευόσμου, Μενεμένης, Ωραιοκάστρου, πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα Ιωνίας (νυν Τοπικό Διαμέρισμα Νέας Μαγνησίας και Διαβατών) – Δήμου Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης

€7.299.523,94

17

Τοπικά Διαμερίσματα Πρεβέζης- Δήμου Πρεβέζης του Νομού Πρεβέζης, Ηγουμενίτσης – Δήμου Ηγουμενίτσης του Νομού Θεσπρωτίας, Πύργου – Δήμου Πύργου του Νομού Ηλείας, Ζακυνθίων – Δήμου Ζακυνθίων του Νομού Ζακύνθου

€5.681.019,66

18

Τοπικά Διαμερίσματα Σπαρτιατών- Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, Κορίνθου – Δήμου Κορινθίων του Νομού Κορινθίας, Τριπόλεως – Δήμου Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας, Ναυπλιέων – Δήμου Ναυπλίου του Νομού Αργολίδας

€7.655.238,78

19

Τοπικά Διαμερίσματα Λαμιέων – Δήμου Λαμιέων του νομού Φθιώτιδας, Λεβαδέων – Δήμου Λεβαδέων του Νομού Βοιωτίας, Δήμου Βόλου του Νομού Μαγνησίας

€11.416.981,31

20

Τοπικά Διαμερίσματα Λαρίσης-Δήμου Λαρισαίων του Νομού Λαρίσης, Καρδίτσης- Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας

€10.036.846,41

21

Τοπικά Διαμερίσματα Πολυγύρου – Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής, Φλωρίνης – Δήμου Φλώρινας του Νομού Φλώρινας, Κατερίνης – Δήμου Κατερίνης του Νομού Πιερίας, Εδέσσης – Δήμου Έδεσσας του Νομού Πέλλης, Κοζάνης – Δήμου Κοζάνης του Νομού Κοζάνης

€13.325.936,42

22

Τοπικά Διαμερίσματα Αλεξανδρουπόλεως – Δήμου Αλεξανδρουπόλεως του Νομού Έβρου, Ξάνθης- Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, Δράμας -Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας, Κιλκίς – Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς

€10.598.362,58