Archive for the ‘ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ’ Category

Οδηγός Για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Ιουλίου 10, 2008
Οδηγός Για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Οι περιοχές των νομών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και οι πρωτεύουσες όλων των νομών της χώρας που δεν έχουν ενταχθεί στο κτηματολόγιο είναι ο στόχος του Εθνικού Κτηματολογίου για τα επόμενα τέσσερα έτη. Συνολικά 107 περιοχές από όλη τη χώρα που καλύπτουν έκταση περίπου 3,1 εκατ. στρέμματα και 6,7 δικαιώματα ιδιοκτησίας αναμένεται να καταγραφούν στο Εθνικό κτηματολόγιο.

1. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο/α σε κάποιες από τις 107 υπό κτηματογράφηση περιοχές υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση του Ν.2308/1995. Συγκεκριμένα υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι:

– όποιος έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα

– όποιος είναι δικαιούχος επικαρπίας

– όποιος είναι δικαιούχος οποιασδήποτε άλλης προσωπικής ή πραγματικής δουλείας

– όποιος είναι δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης

– όποιος είναι δικαιούχος οποιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.2664/1998

Επίσης, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λπ.)

Προσοχή: Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει και όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων άσχετα αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δήλωση αφορά δικαιώματα και όχι ακίνητα. Δηλαδή εφόσον ένα ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στις 107 υπό κτηματογράφηση περιοχές, είτε είναι αστικό, είτε αγροτικό, είτε είναι οικοδομημένο είτε όχι, ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομο θα πρέπει να δηλωθεί από όλους όσους έχουν δικαίωμα σε αυτό το ακίνητο.

Περιπτώσεις υποχρέωσης υποβολής δήλωσης

Α) Σε περίπτωση συγκυριότητας, υπόχρεος είναι ο κάθε συγκύριος για το ποσοστό συγκυριότητάς του.

Β) Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, υπόχρεος είναι ο κάθε κληρονόμος για το κατά το μερίδιο του επί του κληρονομιαίου ακινήτου.

Γ) Σε περίπτωση μεταβίβασης της ψιλής κυριότητας με παρακράτηση της επικαρπίας, υπόχρεοι είναι τόσο ο ψιλός κύριος όσο και ο επικαρπωτής του ακινήτου.

Δ) Σε περίπτωση σύστασης κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας επί ακινήτου, υπόχρεος είναι κάθε ιδιοκτήτης για το δικαίωμά του επί οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.

Ε) Σε περίπτωση που έχει συσταθεί πραγματική δουλεία επί ακινήτου, π.χ. διόδου, θέασης κ.λπ.. Ο δικαιούχος της δουλείας υποβάλει τη δήλωση για το δικαίωμα της δουλείας του επί ξένου ακινήτου και για το δικαίωμα κυριότητας επί του δικού του ακινήτου. Ο κύριος δε του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου υποβάλει δήλωση για το δικό του ακίνητο.

ΣΤ) Σε περίπτωση χορήγησης ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου από τράπεζα, υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης για το δικαίωμα της κυριότητάς του αλλά και η τράπεζα για το δικαίωμα της εμπράγματης ασφάλειας.

2. Δήλωση και προθεσμίες υποβολής

Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα έντυπα των δηλώσεων Δ1 και Δ2 του Ν.2308/1995 μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από τον νόμο.

Για τους κατοίκους της ημεδαπής: Εντός τριών μηνών από 17/06/2008-30/09/2008.

Για του μόνιμους κατοίκους εκτός Ελλάδας: Εντός έξι μηνών από 17/06/2008-30/12/2008.

Το έντυπο Δ1 απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τα παρακάτω δικαιώματα επί ακινήτων:

– πλήρη κυριότητα

– ψιλή κυριότητα

– επικαρπία

– άλλη δουλεία (προσωπική ή πραγματική)

Το έντυπο Δ2 απευθύνεται στα νομικά πρόσωπα αλλά και σε εκείνα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαιώματα διαφορετικά από τα προαναφερθέντα στο έντυπο Δ1.

Οι δηλώσεις, καθώς και όλα τα σχετικά έντυπα, διατίθενται από τα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης, τα ΚΕΠ των υπό κτηματογράφησης Δήμων, τα ΚΕΠ των Νομαρχιών και από την ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο ΑΕ (www.ktimatologio.gr).

3. Συμπλήρωση Δήλωσης

Η πρώτη σελίδα της δήλωσης, που αφορά τα στοιχεία του δικαιούχου, συμπληρώνεται μία φορά σε αντίθεση με τις σελίδες 2 και 3, που αφορούν τα στοιχεία ακινήτου και δικαιώματος και τις πρόσθετες πληροφορίες, συμπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα δικαιώματα του δικαιούχου.

Προσοχή:

– Σε περίπτωση που δηλώνονται δικαιώματα σε διαφορετικούς δήμους ή κοινότητες συμπληρώνονται ξεχωριστές δηλώσεις.

– Όλα τα πεδία της δήλωσης συμπληρώνονται με κεφαλαία

– Τα πεδία με γκρι χρώμα συμπληρώνονται από τον φορέα

– Το πεδίο παρατηρήσεων, όπου αυτό υπάρχει, συμπληρώνεται από τον δικαιούχο εφόσον το επιθυμεί.

– Τα στοιχεία που αφορούν το γεωτεμάχιο συμπληρώνονται υποχρεωτικά και στη συνέχεια ανάλογα με την περίπτωση συμπληρώνονται οι ενότητες Β3 (κτίρια) και Β4 (διηρημένη ιδιοκτησία).

– Για κάθε δικαίωμα συμπληρώνεται και υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο σε ότι αφορά τα στοιχεία του ακινήτου.

4. Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση

Η δήλωση δεν γίνεται δεκτή εάν δεν συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω έγγραφα:

– δήλωση του Ν.2308/1995 Δ1 για φυσικά πρόσωπα και Δ2 για νομικά ή φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δικαιώματα δεν υπάγονται στην δήλωση Δ1.

– Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα όπως π.χ. συμβόλαια.

– Αποδεικτικό καταβολής του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

– Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Κατά την υποβολή της δήλωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας).

Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης καλό είναι να προσκομίζονται και τα παρακάτω έγγραφα:

– Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του οικείου Υποθηκοφυλακείου.

– Τοπογραφικό διάγραμμα, ειδικότερα σε περιπτώσεις που δηλώνεται αγροτεμάχιο ή ακίνητο το οποίο δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση και ταχυδρομικό κώδικα.

– Απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας σε περίπτωση οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις όπως οι παρακάτω είναι απαραίτητη η συνυποβολή των σχετικών εγγράφων:

– Σε περίπτωση που το δικαίωμα επί ενός ακινήτου έχει περιέλθει στον δηλούνται δυνάμει διαφορετικών τίτλων.

– Σε περίπτωση γειτονικών ακινήτων του ίδιου ιδιοκτήτη

– Σε περίπτωση που δηλώνεται το δικαίωμα που έχει αποκτηθεί με κληρονομιά όταν ακόμη δεν έχει γίνει η αποδοχή της.

– Σε περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας εάν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

5. Υποβολή της δήλωσης

Η υποβολή της δήλωσης μπορεί να γίνει:

Α) Στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης από τον δηλούντα ή από τρίτο με απλή εξουσιοδότηση,

Β) Ταχυδρομικώς, με συστημένη αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή courier στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης,

Γ) Μέσω διαδικτύου, όπου αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά με τον τρόπο υποβολής, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο ΑΕ.

6. Πάγιο τέλος κτηματογράφησης

Για την υποβολή της δήλωσης κτηματογράφησης θα πρέπει να καταβληθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

Πάγιο τέλος 35 ευρώ: Καταβάλλεται στις αστικές περιοχές από τον δηλούντα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανά δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Πάγιο τέλος 20 ευρώ: Καταβάλλεται για τους βοηθητικούς χώρους π.χ. αποθήκες, γκαράζ, όταν αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες δηλαδή όταν έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου.

Προσοχή: Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα σε αγροτικές περιοχές θα καταβάλουν πάγιο τέλος μόνο για δύο δικαιώματα, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων, που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Ο υπολογισμός και η καταβολή του τέλους προηγείται της υποβολής της δήλωσης και το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης.

Για τον υπολογισμό του τέλους χρησιμοποιείται το ειδικό «Έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους Κτηματογράφισης», το οποίο διατίθεται μαζί με το έντυπο της δήλωσης Κτηματολογίου του Ν.2308/1995 (Δ1 κα Δ2).

Η καταβολή του τέλους πραγματοποιείται σε έντεκα τράπεζες με πανελλαδική δραστηριότητα και σε δύο τοπικές (Χανίων και Δωδεκανήσου).

Marketing Power Thessaloniki’s Marketing Consultants

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

http://www.marketingpower.gr/

Advertisements

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ιουλίου 10, 2008
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ερωτήματα και απορίες διατύπωσαν χθες οι πολίτες κατά την πρώτη ημέρα της υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στο Κτηματολόγιο στις 107 νέες περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας, οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο με παλαιότερα προγράμματα. «Το Βήμα» κατέγραψε τα κυριότερα ερωτήματα που διατυπώθηκαν στα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας και δίνει απαντήσεις:

1. Ως πότε πρέπει να δηλωθούν τα ακίνητα;

Οι πολίτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στις 107 περιοχές καλούνται να τη δηλώσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τις 17 Ιουνίου ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008. Οι ομογενείς και οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους ως τις 30 Δεκεμβρίου 2008. Για τις εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες δηλώσεις ο νόμος προβλέπει την πληρωμή προστίμου.

2. Τι γίνεται στις περιπτώσεις κατοχής ψιλής κυριότητας σε ακίνητο;

Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό να το δηλώσουν. Ειδικότερα, όποιος έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ακινήτου υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, όπως και όποιος έχει επικαρπία ακινήτου ή άλλη προσωπική ή πραγματική δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερεννεαετής) και κάθε δικαιούχος οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος. Οποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο υποβολής των δηλώσεων, δηλαδή αν κάποιος αγοράσει ακίνητο μέσα στο καλοκαίρι ή έως ότου οριστικοποιηθούν οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο σε περίπου τέσσερα χρόνια, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, άσχετα αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Υποχρέωση δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία.

3. Αν ένα ακίνητο ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα;

Σε περίπτωση συγκυριότητας, ο κάθε συγκύριος πρέπει να δηλώσει το ποσοστό της συγκυριότητάς του.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, υπόχρεος είναι ο κάθε κληρονόμος κατά το μερίδιό του επί του ακινήτου που κληρονομεί.

Σε περίπτωση σύστασης κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας επί ακινήτου, υπόχρεος είναι ο κάθε ιδιοκτήτης για το δικαίωμά του επί της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που έχει συσταθεί πραγματική δουλεία (π.χ. διόδου, θέασης) επί ακινήτου, δήλωση υποβάλλουν ο δικαιούχος της δουλείας για το δικαίωμα της δουλείας του επί του ξένου ακινήτου και για το δικαίωμα της κυριότητάς του στο δικό του ακίνητο, ενώ ο κύριος του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου υποβάλλει δήλωση για την κυριότητα στο δικό του ακίνητο.

4. Αν το ακίνητο έχει αγοραστεί με ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο; Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κάνουν δήλωση ο ιδιοκτήτης για το δικαίωμα της κυριότητάς του και η δανείστρια τράπεζα για το δικαίωμα της εμπράγματης ασφάλειας (υποθήκη, προσημείωση).

5. Δηλώνονται και τα εκτός σχεδίου; Ναι. Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα των 107 περιοχών, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι αστικά.

6. Τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις; Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις ιδιοκτησιών, για τις οποίες απαιτείται η υποχρεωτική κατάθεση εγγράφων ως εξής:
Αν η κυριότητα επί ενός ακινήτου έχει περιέλθει στον δηλούντα δυνάμει διαφορετικών τίτλων (π.χ. το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), απαιτείται η κατάθεση όλων των τίτλων.
Αν το δικαίωμα έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμη και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς (ή άλλη ισοδύναμη πράξη, όπως κληρονομητήρια). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

* Κληρονομιά με διαθήκη: Θα πρέπει να υποβάλλονται ο τίτλος του κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει, ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

* Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: Θα πρέπει να υποβάλλονται ο τίτλος του κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

* Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτη χρησικτησία, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρησικτησία, όπως λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις, κ.λπ. Από τα έγγραφα θα πρέπει να αποδεικνύεται 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου.

7. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Μαζί με το έντυπο της δήλωσης του νόμου 2308/ 1995 Δ1 για φυσικά πρόσωπα πρέπει να επισυναφθούν:

α) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως συμβόλαια που έχουν γίνει από συμβολαιογράφο. Για την πληρέστερη καταχώριση της δήλωσης είναι προαιρετική η υποβολή πιστοποιητικού μετεγγραφής του οικείου υποθηκοφυλακείου. Επίσης προαιρετική είναι η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος αν πρόκειται για αγροτεμάχιο, όπως και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

β) Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης. γ) Κατά την υποβολή της δήλωσης χρειάζεται απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και η επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λπ.). Αν δεν υπάρχει ΑΦΜ, ο ιδιοκτήτης ακινήτου πρέπει να μεριμνήσει ώστε να αποκτήσει.

8. Πού υπάρχουν τα αναγκαία έντυπα;

Στα Γραφεία Κτηματογράφησης, στα ΚΕΠ ή στο www. ktimatologio.gr διατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του Ν. 2308/1995, οδηγίες συμπλήρωσης, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης) και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης και τον υπολογισμό του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

9. Πού θα υποβληθούν οι δηλώσεις;

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών, η Κτηματολόγιο ΑΕ δημιούργησε 76 Γραφεία Κτηματογράφησης στα οποία υποβάλλονται οι δηλώσεις.

10. Για την υποβολή της δήλωσης πρέπει προηγουμένως να πληρωθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης;

Ναι. Η καταβολή του πάγιου τέλους αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η δήλωση. Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, το τέλος είναι 20 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αν για ένα ακίνητο υπάρχουν δύο συνιδιοκτήτες, θα καταβάλουν και οι δύο το τέλος κτηματογράφησης. Σε ακίνητα που είναι ενιαία, όπως μονοκατοικίες, δεν υποβάλλεται χωριστή δήλωση για γκαράζ και αποθήκες. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές όποιοι δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα, καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του ακινήτου στο Κτηματολόγιο, δηλαδή περίπου ύστερα από τέσσερα χρόνια, ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να καταβάλει πρόσθετο τέλος 1ο/οο επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, αφαιρουμένων από αυτήν 20.000 ευρώ.

11. Πού θα πληρωθεί το πάγιο τέλος κτηματογράφησης;

Στις Τράπεζες Αlpha Βank, ΕGF Εurobank, Μarfin Εγνατία, Ρrobank, Αγροτική, Αττικής, Γενική, Εθνική, Εμπορική, Κύπρου, Πειραιώς, Δωδεκανήσου, Χανίων.

Το αποδεικτικό καταβολής θα επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης.

12. Υπάρχει άλλος τρόπος υποβολής της δήλωσης;

Εκτός από την υποβολή της δήλωσης στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την καταθέσουν, μαζί με τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, με συστημένη ταχυδρομική αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή courier στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης ή μπορούν να υποβάλουν δήλωση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www. ktimatologio.gr. Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα στην περίπτωση αυτή είτε θα σαρωθούν και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά είτε θα αποσταλούν ταχυδρομικά.

Marketing Power Thessaloniki’s Marketing Consultants

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

http://www.marketingpower.gr/

Νέα εγκύκλιος για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ιουνίου 20, 2008
Νέα εγκύκλιος για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Νέα εγκύκλιο αναμένεται να εκδώσει άμεσα η Κτηματολόγιο ΑΕ, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αρχική σύμφωνα με την οποία απαγορεύονται οι μεταβιβάσεις και οι πωλήσεις ακινήτων στις 107 υπό κτηματογράφηση περιοχές εάν δεν προσκομίζεται πρώτα βεβαίωση δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εγκύκλιο θα απαγορεύεται και η έκδοση οικοδομικής άδειας εφόσον στο φάκελο δεν υπάρχει η βεβαίωση – δήλωση του ακινήτου.

Το θέμα ανέδειξε ο ΣΚΑΪ προκαλώντας την παρέμβαση του προέδρου της Κτηματολόγιο ΑΕ Χρήστου Γούλα, ο οποίος έκανε λόγο για ατυχή στιγμή και δεσμεύτηκε ότι μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουνίου θα έχει εκδοθεί νέα εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία ο υποθηκοφύλακας δε θα υποχρεούται να ελέγχει εάν έχει δηλωθεί ή όχι το ακίνητο από τον πωλητή ή τον μεταβιβάζοντα.

Πάντως, ο πρόεδρος των συμβολαιογράφων υποστήριξε ότι η εγκύκλιος της Κτηματολόγιο ΑΕ δε δημιουργεί προβλήματα στις δικαιοπραξίες, αφού το ακίνητο μπορεί να δηλωθεί εκ των υστέρων.

Από 17 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου δηλώνουμε την ακίνητη περιουσία μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Ιουνίου 15, 2008
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Από τις 17 Ιουνίου 2008 ξεκινάει η διαδικασία κτηματογράφησης σε 107 νέες περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας που δεν είχαν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο με παλιότερα προγράμματα.
Οι πολίτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σ΄αυτές τις περιοχές καλούνται να τη δηλώσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ενώ οι ομογενείς μας και οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2008.

Πρόκειται για ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα με το οποίο σε λιγότερο από 4 χρόνια θα καταγράψουμε 6,7 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησίας και θα εντάξουμε στο Εθνικό Κτηματολόγιο 3,1 εκατ. στρέμματα. Για να γίνει αντιληπτό σημειώνουμε ότι από το 1995 έως το 2008, δηλαδή σε 13 χρόνια, έχουν καταγραφεί λιγότερα δικαιώματα ιδιοκτησίας, περίπου 6 εκατ.
Έτσι, με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, στο οποίο θα συμμετάσχουν περίπου 3 εκατ. πολίτες, το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων του εθνικού κτηματολογίου οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι :

1. Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε ακίνητο σε κάποια από τις 107 περιοχές που κτηματογραφούνται. Με τον όρο δικαίωμα εννοούμε την πλήρη ή ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, την επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη δουλεία.

Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά. Επίσης, αφορά όλα τα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν.

2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δημιουργούμε 76 Γραφεία Κτηματογράφησης στα οποία θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων.

Κάθε Γραφείο Κτηματογράφησης είναι αρμόδιο για τα ακίνητα που δηλώνονται σε μία ή περισσότερες περιοχές. Στο Γραφείο Κτηματογράφησης διατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του Ν.2308/1995, οδηγίες συμπλήρωσης, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης) και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης και τον υπολογισμό του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Επίσης, τα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι αποκλειστικά αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έχει πλήρη έλεγχο τόσο της λειτουργίας των 76 Γραφείων Κτηματογράφησης όσο και των δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται. Έχουν δημιουργηθεί εννέα (9) εποπτικά κέντρα ανά τη χώρα στελεχωμένα από υπαλλήλους της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τον ακόμα καλύτερο συντονισμό των εργασιών. Σε κάθε φάση του έργου έχουν ενσωματωθεί εκτενείς έλεγχοι της συλλεγόμενης πληροφορίας.

3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτουν οι πολίτες μαζί με το έντυπο της δήλωσής τους έχουν περιοριστεί μόνο σε απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου κτήσης (π.χ συμβόλαια) και το αποδεικτικό πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Σημειώνουμε ότι το έντυπο της δήλωσης για τον πολίτη έχει απλοποιηθεί σημαντικά, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να το συμπληρώσει μόνος του, χωρίς να προστρέχει σε ειδικούς.

Από εκεί και πέρα, ζητάμε εφόσον υπάρχουν να μας προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου που δηλώνεται.

Προφανώς στις ειδικές περιπτώσεις που το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου είναι πιο σύνθετο (π.χ. χρησικτησία ή κληρονομιά) απαιτούνται κάποια επιπλέον έγγραφα.

4. Για την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προηγούμενη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35€ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες το τέλος είναι 20€.

Ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Η πληρωμή του τέλους γίνεται μέσω τραπεζών, των 13 μεγαλύτερων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης.

5. Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. http://www.ktimatologio.gr. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.

Η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας από τις 17 Ιουνίου 2008.

6. Για την καλύτερη τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών τίθεται σε λειτουργία ο ειδικός τετραψήφιος αριθμός 1015.

7. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δημιουργούμε τέσσερα ειδικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ένα στα Κεντρικά Γραφεία της Κτηματολόγιο Α.Ε., ένα στο Μετρό του Συντάγματος, ένα στο Δημαρχείο του Πειραιά και ένα στο Περιφερειακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

8. Ειδικά οι ομογενείς που θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους είτε με πληρεξούσιο είτε ηλεκτρονικά.

Marketing Power Thessaloniki’s Marketing Consultants

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

http://www.marketingpower.gr/

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ιουνίου 9, 2008
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ποιοι υποβάλλουν δήλωση: Ιδιοκτήτες με πλήρη ή ψιλή κυριότητα, δικαιούχοι επικαρπίας ή άλλης προσωπικής ή πραγματικής δουλείας, εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστικής, χρηματοδοτικής, υπερενναετούς).

Οποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής των δηλώσεων υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση, άσχετα αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο. Οσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λπ.) επίσης. Σε περίπτωση συγκυριότητας, υπόχρεος είναι ο κάθε συγκύριος για το ποσοστό συγκυριότητάς του. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής υπόχρεος είναι ο κάθε συγκληρονόμος, σε περίπτωση που έχει μεταβιβαστεί μόνο η ψιλή κυριότητα και έχει παρακρατηθεί η επικαρπία, υπόχρεοι είναι τόσο ο ψιλός κύριος όσο και ο επικαρπωτής του ακινήτου.

Σε περίπτωση που έχει συσταθεί πραγματική δουλεία (π.χ. διόδου, θέασης) επί ακινήτου, γίνεται το εξής: ο δικαιούχος της δουλείας υποβάλλει δήλωση για το δικαίωμα της δουλείας του επί του ξένου ακινήτου και για το δικαίωμα κυριότητας στο δικό του ακίνητο. Ο κύριος του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου, υποβάλει δήλωση για την κυριότητα στο δικό του ακίνητο. Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο, υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης για το δικαίωμα κυριότητάς του αλλά και η δανείστρια Τράπεζα για το δικαίωμα της εμπράγματης ασφάλειας (υποθήκη, προσημείωση).

Υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης: Στις αστικές περιοχές καταβάλλεται από τον δηλούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κάθε δικαίωμα το ποσό των 35 ευρώ. Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο, το τέλος ανέρχεται στα 20 ευρώ ανά δικαίωμα. Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας, θα καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Ως αγροτική ορίζεται η περιοχή που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923 ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στο οικείο Γραφείο Κτηματογράφησης για να μάθει αν μία περιοχή είναι αγροτική ή αστική.

Καταβολή τέλους

Διαδικασία καταβολής τέλους κτηματογράφησης: Η καταβολή του τέλους θα γίνει μέσω 11 τραπεζών που δραστηριοποιούνται πανελλαδικά και 2 τοπικών τραπεζών. Για τον υπολογισμό του τέλους χρησιμοποιείται το ειδικό «Εντυπο πληρωμής πάγιου τέλους Κτηματογράφησης», το οποίο διατίθεται μαζί με το έντυπο της δήλωσης. Στο έντυπο αυτό υπολογίζεται το τέλος για όσα δικαιώματα δηλώνει ένα φυσικό πρόσωπο στον ίδιο δήμο ή κοινότητα. Αν κάποιος έχει να δηλώσει δικαιώματα σε διαφορετικούς δήμους ή κοινότητες, θα συμπληρώσει ξεχωριστό έντυπο πληρωμής τέλους για καθένα από αυτούς.

Ο υπολογισμός του τέλους μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο, ο οποίος συμπληρώνει το έντυπο, είτε, αν δεν μπορεί ο δικαιούχος, από το Γραφείο Κτηματογράφησης, όπου με βάση τη δήλωσή του για τα δικαιώματα που κατέχει, υπολογίζεται το οφειλόμενο ποσό και εκδίδεται συμπληρωμένο το έντυπο. Στη συνέχεια, ο δικαιούχος πραγματοποιεί την πληρωμή σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες και επισυνάπτει το αποδεικτικό καταβολής στο έντυπο της δήλωσης.

Σε περίπτωση που κατά την επεξεργασία της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων προκύψει ότι το οφειλόμενο πάγιο τέλος είναι διαφορετικό από αυτό που έχει ήδη καταβληθεί, τότε ο δηλών θα λάβει σχετική ειδοποίηση από το Γραφείο Κτηματογράφησης και θα ακολουθήσει διαδικασία διόρθωσης.

Marketing Power Thessaloniki’s Marketing Consultants

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

http://www.marketingpower.gr/

Κτηματολόγιο: Ποιες περιοχές εντάσσονται (ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

Ιουνίου 8, 2008
Με την ολοκλήρωση και αυτής της καταγραφής το κτηματολόγιο θα καλύπτει τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας. Μέχρι σήμερα στο Εθνικό Κτηματολόγιο έχουν ενταχθεί 7,7 εκατ. στρέμματα σε 322 περιοχές και καταγράφηκαν περίπου 6 εκατ. δικαιώματα, ενώ λειτουργούν 94 κτηματολογικά γραφεία.
Στη νέα φάση καταγραφής που αρχίζει εντάσσονται 107 νέες περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται 15 δήμοι του νομού Θεσσαλονίκης, οι δήμοι της Αττικής και όλες οι πρωτεύουσες των νομών, που δεν είχαν ενταχθεί.
Οι δήμοι του νομού Θεσσαλονίκης που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι Αγίου Παύλου, Αμπελοκήπων, Ελευθερίου-Κορδελιού, Ευκαρπίας, Ευόσμου, Θεσσαλονίκης, Εχεδώρου (μόνο τα δ.δ. Νέας Μαγνησίας και Διαβατών), Μενεμένης, Νεαπόλεως, Πεύκων, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας, Ωραιοκάστρου.
Στη Βόρεια Ελλάδα εντάσσονται επίσης το δ.δ. Δράμας, το δ.δ. Αλεξανδρούπολης, το δ.δ. Κιλκίς, το δ.δ. Κοζάνης, το δ.δ. Φλώρινας, το δ.δ. Λάρισας, ο δήμος Βόλου, το δ.δ. Ξάνθης, το δ.δ. Έδεσσας, ο δ.δ. Κατερίνης και το δ.δ. Πολυγύρου.
Επίσης εντάσσονται 69 δήμοι της Αττικής και στην υπόλοιπη Ελλάδα τα δημοτικά διαμερίσματα Ναυπλιέων, Τριπόλεως, Λεβαδέων, Ζακυνθίων, Πύργου, Ηγουμενίτσας, Καρδίτσας, Κορίνθου, Σπαρτιατών, Πρέβεζας, Σαμίων και Λαμιέων.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι πολίτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία στις παραπάνω περιοχές καλούνται να τη δηλώσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ενώ οι ομογενείς και οι κάτοικοι του εξωτερικού μπορούν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2008. Οι ομογενείς μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους είτε με πληρεξούσιο είτε ηλεκτρονικά.
Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε ακίνητο σε κάποια από τις 107 περιοχές που κτηματογραφούνται. Με τον όρο δικαίωμα εννοείται η πλήρης ή ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, η επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη δουλεία.
Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά. Επίσης, αφορά όλα τα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό να το δηλώσουν.
Στις νέες περιοχές που εντάσσονται θα λειτουργήσουν αρχικά γραφεία κτηματολογίου, θα αρχίσει η σύνταξη του κτηματολογίου με τη συλλογή των στοιχείων των ιδιοκτησιών και την επεξεργασία τους. Θα ακολουθήσουν η ανάρτηση των σχετικών πινάκων, η υποβολή ενστάσεων και η εξέτασή τους και η τελική επεξεργασία, ώστε να ολοκληρωθούν οι πίνακες.
Το αποτέλεσμα της κτηματογράφησης θα πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Κτηματολογικής Χαρτογράφησης Ελλάδος του ΥΠΕΧΩΔΕ και στην συνέχεια θα αρχίσει η λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων, τα οποία είναι η μετεξέλιξη των υποθηκοφυλακείων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
Στο Γραφείο Κτηματογράφησης διατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του ν. 2308/1995, οδηγίες συμπλήρωσης, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης) και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης και τον υπολογισμό του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτουν οι πολίτες μαζί με το έντυπο της δήλωσής τους έχουν περιοριστεί μόνο σε απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου κτήσης (π.χ. συμβόλαια) και το αποδεικτικό πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.
Στις ειδικές περιπτώσεις που το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου είναι πιο σύνθετο (π.χ. χρησικτησία ή κληρονομιά) απαιτούνται κάποια επιπλέον έγγραφα.
Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. (www.ktimatologio.gr). Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.

ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Για την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προηγούμενη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης, το οποίο στις αστικές περιοχές κυμαίνεται από 20 μέχρι 35 ευρώ ανάλογα με το είδος του ακινήτου και καταβάλλεται από όλους τους συνιδιοκτήτες ξεχωριστά. Όπως εξηγεί στέλεχος της Κτηματολόγιο Α.Ε., “το νομικό πλαίσιο προβλέπει την καταβολή τέλους κτηματογράφησης, που ανέρχεται σε 35 ευρώ ανά δηλούμενο δικαίωμα, για δικαιώματα σε σπίτια, οικόπεδα, ακίνητα, καταστήματα, δηλαδή στα βασικά ακίνητα. Εάν για ένα ακίνητο δηλώνεται δικαίωμα από δύο άτομα, λόγου χάρη από συζύγους ή από αδέλφια, θα πρέπει να πληρώσουν και οι δύο από 35 ευρώ. Όταν πρόκειται για βοηθητικό χώρο, όπως θέση σε γκαράζ, αποθήκη που έχει ποσοστά επί του οικοπέδου, τότε το τέλος κτηματογράφησης είναι 20 ευρώ”.
Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.
Εκτός όμως από το τέλος που θα καταβληθεί με τη δήλωση του ακινήτου, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει, με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, να δώσουν στο ΥΠΕΧΩΔΕ το ένα τις χιλίοις από την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση δεν πληρώνει ο κάθε δικαιούχος ξεχωριστά, αλλά το ποσό μοιράζεται ανάμεσα στους συνιδιοκτήτες. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί με βάση λογαριασμούς που θα αποσταλούν στα σπίτια των ιδιοκτητών.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μετά την υποβολή των δηλώσεων συντάσσονται προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες. Στη σύνταξή τους, εκτός των δηλώσεων και των τίτλων, λαμβάνονται υπόψη τα τοπογραφικά σχέδια του Οργανισμού Κτηματογράφησης και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ), τα στοιχεία που έχει συλλέξει ο ΟΚΧΕ από άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές και με επιτόπια έρευνα.
Οι ιδιοκτήτες που έχουν αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ένσταση εντός 80 ημερών, ενώ όσοι διαμένουν στο εξωτερικό έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών. Οι ενστάσεις εξετάζονται σε πρώτο βαθμό από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από έναν ειρηνοδίκη ή νομικό ή συμβολαιογράφο, από έναν αγρονόμο – τοπογράφο μηχανικό και από έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιτροπή αποφαίνεται για τις ενστάσεις εντός διμήνου με βάση όλα τα νόμιμα αποδεικτικά που προσκομίζονται και ακολουθεί δεύτερη ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων, που πιθανόν να είναι αναμορφωμένοι. Στην συνέχεια έχει το δικαίωμα ο κάθε θιγόμενος ιδιοκτήτης να ασκήσει ένσταση εντός 60 ημερών.
Οι ενστάσεις στη δεύτερη ανάρτηση εξετάζονται από τη δευτεροβάθμια επιτροπή που αποτελείται από έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, έναν αγρονόμο-τοπογράφο μηχανικό και έναν νομικό ή συμβολαιογράφο. Η δευτεροβάθμια επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και το αρμόδιο γραφείο κτηματολογίου αναμορφώνει τα κτηματολογικά διαγράμματα με βάση τις αποφάσεις τις δευτεροβάθμιας επιτροπής. Αμέσως μετά και αφού προηγηθούν νομικές διαδικασίες εκδίδεται διαπιστωτική πράξη περαίωσης της όλης διαδικασίας κτηματογράφησης και το γραφείο κτηματολογίου προχωρά σε πρώτες εγγραφές στα βιβλία για όλα τα ακίνητα που κτηματογραφήθηκαν και χορηγεί ανάλογες βεβαιώσεις στους δικαιούχους.
Σε περίπτωση που ένα ακίνητο εμφανίζεται αγνώστου ιδιοκτησίας, επειδή δεν θα έχει δηλωθεί, υπάρχει η δυνατότητα στον κάτοχο τίτλου ιδιοκτησίας να καταθέσει αγωγή εντός πενταετίας, για να διεκδικήσει την εγγραφή του ακινήτου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Το ΥΠΕΧΩΔΕ στις αρχές Ιουνίου θα θέσει σε λειτουργία τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1015 για την καλύτερη τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ από αύριο Δευτέρα αρχίζει μεγάλη ειδική ενημερωτική καμπάνια. Τέλος στη Θεσσαλονίκη ειδικό κέντρο εξυπηρέτησης των πολιτών θα λειτουργεί στην Αγγελάκη 4, τηλ. 2310 370500.

Marketing Power Thessaloniki’s Marketing Consultants

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

http://www.marketingpower.gr/

Πότε, πώς και πού θα πληρώσετε για το κτηματολόγιο

Ιουνίου 7, 2008
Το ποσό των 35 ευρώ για το κάθε ακίνητο που κατέχουν (ή των 20 ευρώ για κάθε βοηθητικό χώρο, όπως parking, αποθήκη κ.ά.) στις 107 περιοχές της χώρας που εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, θα κληθούν να καταβάλλουν από τις 17 Ιουνίου και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 οι περίπου 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες τους.

Για όσους διαμένουν στο εξωτερικό, το χρονικό περιθώριο για την υποβολή των δηλώσεων δικαιωμάτων επί ακινήτων θα είναι μεγαλύτερο κατά τρεις μήνες, θα λήγει δηλαδή στις 30 Δεκεμβρίου 2008.

Υπόχρεοι για την υποβολή των δηλώσεων δικαιωμάτων είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται στο δήμο Αθηναίων και σε άλλους 68 δήμους στο λεκανοπέδιο Αττικής, στη συμπρωτεύουσα και σε ακόμη 14 δήμους του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και στις πρωτεύουσες 23 νομών της χώρας (πλήρης κατάλογος με τους δήμους που εντάσσονται στο Κτηματολόγιο υπάρχει στο τέλος του άρθρου).

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως σε όσους δεν προσέλθουν στα κτηματολογικά γραφεία για να καταθέσουν τη δήλωση δικαιωμάτων ή δεν την αποστείλουν ηλεκτρονικά εντός του χρονικού περιθωρίου που έχει καθοριστεί, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο που θα κυμαίνεται από 50 μέχρι και 1.500 ευρώ. Που και πως, όμως, υποβάλλεται η δήλωση δικαιωμάτων;

* Καταρχάς, δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε ένα ή περισσότερα ακίνητα, είτε πρόκειται για πλήρη είτε για ψιλή κυριότητα, είτε για επικαρπία είτε για οποιαδήποτε άλλη δουλεία.

* Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός σχεδίου πόλεως στις 107 υπό κτηματογράφηση περιοχές, είτε πρόκειται για αγροτικά είτε πρόκειται για αστικά ακίνητα.

* Περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα του ενός πρόσωπα τότε θα πρέπει να το δηλώσουν –και άρα να καταβάλουν ξεχωριστά ο καθένας το «κτηματόσημο»– όλοι όσοι φέρονται ως ιδιοκτήτες του.

* Το πάγιο τέλος κτηματογράφησης («κτηματόσημο») έχει προσδιοριστεί στα 35 ευρώ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες είναι 20 ευρώ για το κάθε ακίνητο.

* Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα των δύο δικαιωμάτων κυριότητας ή δουλείας επί αγροτικών ακινήτων, καταβάλλουν πάγιο τέλος που αφορά μόνο δύο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό των ακινήτων που κατέχουν.

* Η πληρωμή του «κτηματόσημου» θα γίνεται μέσω των καταστημάτων των 13 μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας. Το αποδεικτικό της καταβολής του πάγιου τέλους θα πρέπει να επισυνάπτεται από τον υπόχρεο στο έντυπο της δήλωσης δικαιωμάτων. Αν δεν υπάρχει αυτό το αποδεικτικό, τότε η δήλωση δικαιωμάτων δεν θα γίνεται δεκτή.

* Οι δηλώσεις δικαιωμάτων υποβάλλονται από τον ίδιο τον υπόχρεο είτε από εκπρόσωπό του κατόπιν εξουσιοδότησης στα 94 κτηματολογικά γραφεία που θα λειτουργούν ανά την Ελλάδα. Η εταιρεία του Εθνικού Κτηματολογίου θα ανακοινώσει το προσεχές διάστημα τις διευθύνσεις των κτηματολογικών γραφείων. Επίσης, οι δηλώσεις θα μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά.

Εκτός της δήλωσης δικαιωμάτων και του αποδεικτικού πληρωμής του πάγιου τέλους κτηματογράφησης, οι υπόχρεοι θα πρέπει να επισυνάπτουν φωτοαντίγραφο του τίτλου κτήσης (π.χ. συμβόλαιο). Οι υπόχρεοι υποβάλουν επίσης, εφόσον υπάρχουν, φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μετεγγραφής και τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου. Σε περίπτωση που το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου είναι πιο σύνθετο (π.χ. χρησικτησία ή κληρονομιά) θα απαιτούνται επιπλέον έγγραφα.

Όσον αφορά την υποβολή της δήλωσης δικαιωμάτων με ηλεκτρονικό τρόπο, σημειώνεται πως αυτό θα γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr Σε αυτή την περίπτωση, τα απαιτούμενα συνυποβαλλόμενα έγγραφα θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης, ενώ η πληρωμή του «κτηματόσημου» γίνεται με πιστωτική κάρτα.

Θα πρέπει να σημειωθεί, επίσης, πως μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας (υποβολή δηλώσεων δικαιωμάτων, έλεγχος, τελική ανάρτηση δικαιωμάτων), οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στις 107 περιοχές που εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο θα κληθούν να καταβάλουν και το αναλογικό τέλος κτηματογράφησης. Αυτό έχει προσδιοριστεί στο 1 τοις χιλίοις επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, μειωμένης κατά το ποσό των 20.000 ευρώ. Ως ανώτατο ύψος του αναλογικού τέλους κτηματογράφησης έχει οριστεί το ποσό των 900 ευρώ ανά ακίνητο. Η πληρωμή του «κτηματόσημου» και του αναλογικού τέλους δεν αφορά τα ακίνητα στις περιοχές που εντάχθηκαν στο Εθνικό Κτηματολόγιο τα προηγούμενα χρόνια.

Σημειώνεται, τέλος, ότι για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δηλώσεις δικαιωμάτων, το ΥΠΕΧΩΔΕ και η εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε. θα θέσουν σε λειτουργία από την επόμενη εβδομάδα ειδικό τετραψήφιο αριθμό (1015) για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Marketing Power Thessaloniki’s Marketing Consultants

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

http://www.marketingpower.gr/


ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ETHNIKO KTIMATOLOGIO)

Ιουνίου 6, 2008
ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ETHNIKO KTIMATOLOGIO)

Μετά την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Εθνικό Κτηματολόγιο για να κτηματογραφηθεί μία περιοχή ακολουθούνται τα ακόλουθα στάδια:

 1. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ με απόφασή του, μετά από εισήγηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.), κηρύσσει μία περιοχή υπό κτηματογράφηση.
 2. Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για την μελέτη κτηματογράφησης. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού υπογράφει την σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου.
 3. Ο ανάδοχος της μελέτης, καταρχήν, προχωράει στην σύνταξη των χαρτογραφικών υποβάθρων της υπό κτηματογράφηση περιοχής (στάδιο προκτηματογράφησης).
 4. Ο Ο.Κ.Χ.Ε. ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων (ικυριότητας, επικαρπίας, υποθήκης κ.α) από τους πολίτες.
 5. Όλοι οι πολίτες που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) μήνες για τους δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έξι (6) μήνες για τους ομογενείς και τους κατοίκους εξωτερικού. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παραταθούν κατά τρεις (3) μήνες.
 6. Ο ανάδοχος προχωράει στην διασταύρωση και επεξεργασία των δηλώσεων. Επίσης συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τις δημόσιες αρχές (πράξεις εφαρμογής αναδασμοί, σχέδια πόλης κ.α.).
 7. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων και των λοιπών στοιχείων συντάσσονται οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες και τα διαγράμματα.
 8. Γίνεται ανακοίνωση του Ο.Κ.Χ.Ε. για την ανάρτηση που θα ακολουθήσει (τόπος και χρόνος), η οποία δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες του νομού ή της περιφέρειας , εφόσον υπάρχουν, καθώς και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και αναρτάται στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα.
 9. Ακολουθεί η ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης.
 10. Μετά την ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων ή ενστάσεων κατά περίπτωση. Η έναρξη της προθεσμίας και κάθε άλλη ειδικότερη λεπτομέρεια θα ρυθμίζονται στην απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. που θα έχει εκδοθεί, η οποία θα περιέχει την ανακοίνωση της επικείμενης ανάρτησης. Ως πρόδηλο σφάλμα θεωρείται ιδίως η λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος, η λανθασμένη αναγραφή του είδους του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος και η λανθασμένη αναγραφή του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση τίτλου κτήσεως. Δεν αποτελεί αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος η αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου ( θέση, όρια, σχήμα, εμβαδόν), ούτε η αίτηση, με την οποία ζητείται εν όλω η εν μέρει ο εκτοπισμός από τους κτηματολογικούς πίνακες δικαιώματος άλλου δικαιούχου. Η αίτηση διόρθωσης υποβάλλεται στο γραφείο κτηματογράφησης, ενώ οι ενστάσεις στην επιτροπή ενστάσεων, στην οποία προϊσταται δικαστικός λειτουργός.
 11. Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων αναμορφώνονται οι κτηματολογικοί πίνακες και τα διαγράμματα.
 12. Με αποφάσεις του Ο.Κ.Χ.Ε. κηρύσσεται περαιωμένη η κτηματογράφηση και ορίζεται η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή.
 13. Τα κατά τόπον αρμόδια υποθηκοφυλακεία αρχίζουν να λειτουργούν μεταβατικά ως Κτηματολογικά Γραφεία.

Marketing Power Thessaloniki’s Marketing Consultants

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

http://www.marketingpower.gr/

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ETHNIKO KTIMATOLOGIO)

Ιουνίου 5, 2008
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
(ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ETHNIKO KTIMATOLOGIO)

Τα Κτηματολογικά Γραφεία αναλαμβάνουν την λειτουργία του Κτηματολογίου αντικαθιστώντας τα Υποθηκοφυλακεία. Στην μεταβατική περιόδο τα Υποθηκοφυλακεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία της κτηματογράφησης μιάς περιοχής αρχίζουν να λειτουργούν ως μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία για την περιοχή αυτή. Σε μόνιμη βάση στο μέλλον θα δημιουργηθούν τα οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία.

Λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων:

 1. Η διαχείριση της πληροφορίας γίνεται πλέον κτηματοκεντρικά, δηλαδή με βάση τα ακίνητα και όχι με βάση τους δικαιούχους των δικαιωμάτων, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται η διαδικασία έρευνας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων, αφού μπορεί να γίνεται είτε με τον Κωδικό του ακινήτου (ΚΑΕΚ) είτε με την ταχυδρομική διεύθυνση του ακινήτου.
 2. Όλη η νομική πληροφορία που αφορά ένα ακίνητο αποτυπώνεται σε ένα και μόνο κτηματολογικό φύλλο, το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες που είχαν τα παλιά και δύσχρηστα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων.
 3. Το όλο σύστημα λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων είναι μηχανογραφημένο ώστε να παρέχει τη δυνατότητα απλοποίησης των συναλλαγών και άμεσης έκδοσης των χορηγούμενων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
 4. Τηρείται για πρώτη φορά ενιαίο κτηματολογικό διάγραμμα σε επίπεδο χώρας που παρέχει τεχνική (χωρική) πληροφορία για τα ακίνητα, δηλ. θέση, όρια, εμβαδόν και μοναδικό κωδικό αριθμό (ΚΑΕΚ) για κάθε ακίνητο.
 5. Τα χορηγούμενα Κτηματολογικά Φύλλα αποτυπώνουν όλη τη νομική πληροφορία που αντιστοιχεί σε περισσότερα παλαιότερα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος για τον πολίτη π.χ. το Κτηματολογικό Φύλλο του ακινήτου περιέχει τη νομική πληροφορία που αντιστοιχεί στα εκδιδόμενα από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά: ιδιοκτησίες, βαρών, διεκδικήσεων, τροπής προσημείωσης σε υποθήκη, διαγραφής εγγεγραμμένης αγωγής, εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης και άρσης κατάσχεσης.
 6. Κατοχυρώνει και προστατεύει τα εμπράγματα δικαιώματα επι των ακινήτων διότι απαγορεύεται η καταχώρηση κάθε είδους μεταβιβαστικών πράξεων όταν δεν έχει συμβληθεί στην πράξη αυτή ο καταχωρημένος κύριος του ακινήτου.

Marketing Power Thessaloniki’s Marketing Consultants

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

http://www.marketingpower.gr/

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ETHNIKO KTIMATOLOGIO)

Ιουνίου 4, 2008
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ETHNIKO KTIMATOLOGIO)

Από 17 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου δηλώνουμε την ακίνητη περιουσία μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Από τις 17 Ιουνίου 2008 ξεκινάει η διαδικασία κτηματογράφησης σε 107 νέες περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας που δεν είχαν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο με παλιότερα προγράμματα.

Οι πολίτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σ΄αυτές τις περιοχές καλούνται να τη δηλώσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ενώ οι ομογενείς μας και οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2008.

Πρόκειται για ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα με το οποίο σε λιγότερο από 4 χρόνια θα καταγράψουμε 6,7 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησίας και θα εντάξουμε στο Εθνικό Κτηματολόγιο 3,1 εκατ. στρέμματα. Για να γίνει αντιληπτό σημειώνουμε ότι από το 1995 έως το 2008, δηλαδή σε 13 χρόνια, έχουν καταγραφεί λιγότερα δικαιώματα ιδιοκτησίας, περίπου 6 εκατ.

Έτσι, με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, στο οποίο θα συμμετάσχουν περίπου 3 εκατ. πολίτες, το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι :

1. Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε ακίνητο σε κάποια από τις 107 περιοχές που κτηματογραφούνται. Με τον όρο δικαίωμα εννοούμε την πλήρη ή ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, την επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη δουλεία.

Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά. Επίσης, αφορά όλα τα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν.

2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δημιουργούμε 76 Γραφεία Κτηματογράφησης στα οποία θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων.

Κάθε Γραφείο Κτηματογράφησης είναι αρμόδιο για τα ακίνητα που δηλώνονται σε μία ή περισσότερες περιοχές. Στο Γραφείο Κτηματογράφησης διατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του Ν.2308/1995, οδηγίες συμπλήρωσης, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης) και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης και τον υπολογισμό του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Επίσης, τα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι αποκλειστικά αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έχει πλήρη έλεγχο τόσο της λειτουργίας των 76 Γραφείων Κτηματογράφησης όσο και των δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται. Έχουν δημιουργηθεί εννέα (9) εποπτικά κέντρα ανά τη χώρα στελεχωμένα από υπαλλήλους της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τον ακόμα καλύτερο συντονισμό των εργασιών. Σε κάθε φάση του έργου έχουν ενσωματωθεί εκτενείς έλεγχοι της συλλεγόμενης πληροφορίας.

Marketing Power Thessaloniki’s Marketing Consultants

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

http://www.marketingpower.gr/