Archive for the ‘ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ’ Category

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 40.000 νέους

Αύγουστος 31, 2008
Εγκρίθηκε σήμερα από την υπουργό Απασχόλησης κ. Φάνη Πάλλη Πετραλιά η υλοποίηση ενός νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ με τίτλο: «Μία αρχή, μια ευκαιρία», από το οποίο ελπίζεται ότι θα επωφεληθούν 40.000 νέοι.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16 έως 25 ετών, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας οι οποίοι:
– έχουν εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο ή το έχουν τελειώσει χωρίς να συνεχίσουν σπουδές σε οποιαδήποτε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος, – δεν είχαν μέχρι σήμερα καμία ευκαιρία απασχόλησης ή συμπληρωματικής επιμόρφωσης, είτε με τη με τη μορφή της εργασιακής σχέσης είτε με οποιαδήποτε μορφή αναγνωρισμένης κατάρτισης.

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις προτεραιότητές τους, οι νέοι μπορούν να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες τρεις δράσεις του προγράμματος:
1. Απόκτησης προϋπηρεσίας,
2. Πιστοποιημένης κατάρτισης στην πληροφορική
3. Συμβουλευτικής.

Ειδικότερα, οι προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος έχουν ως εξής:

1. Πρόγραμμα απόκτησης προϋπηρεσίας
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια πέντε μήνες. Οι νέοι που θα συμμετάσχουν σε αυτό θα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και θα είναι πλήρως ασφαλισμένοι, για σύνταξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε αυτοαπασχολούμενους. Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει εξ ολοκλήρου την αμοιβή του νέου εργαζόμενου αλλά και την ασφαλιστική κάλυψη.

2. Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Το πρόγραμμα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής θα διεξαχθεί σε Σχολές Μαθητείας ή σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Θα διαρκεί 100 ώρες και οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν σε αυτό θα αμείβονται προς 6 ευρώ την ώρα. Μετά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ο νέος θα διαθέτει τις δεξιότητες και τα προσόντα για να καλύψει τη θεμελιώδη πλέον απαίτηση της αγοράς εργασίας για δυνατότητα χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και πιστοποιητικό των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε, με βάση τα αναγνωρισμένα από την πολιτεία πρότυπα.

3. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής
Οι συμμετέχοντες νέοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής που περιλαμβάνει:
Α. Επαγγελματικό προσανατολισμό. Ειδικοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ βοηθούν το νέο να διαλέξει τη δουλειά που θέλει και μπορεί να κάνει, με βάση τα προσόντα, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντά του.
Β. Τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Στο σεμινάριο αναπτύσσονται ένα-ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει ένας νέος στην αναζήτηση εργασίας, με αποτελεσματικό τρόπο, στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, όπου διαπιστώθηκε ότι, το 70% των ανέργων που συμμετείχαν σε αντίστοιχες ομάδες συμβουλευτικής, βρήκαν σύντομα απασχόληση στην ελεύθερη αγορά.
Γ. Συμβουλευτική για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Στον κύκλο συμβουλευτικής στην επιχειρηματικότητα, ο νέος μαθαίνει το πώς μπορεί να οργανώσει την αυτοαπασχόλησή του.
Τα τρία προγράμματα συμβουλευτικής διαρκούν συνολικά 60 ώρες και οι συμμετέχοντες νέοι αποζημιώνονται προς 10 ευρώ την ώρα.

Διαδικασία ένταξης
Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης ΟΑΕΔ www.oaed.gr, με τέσσερις ενέργειες:
• Ηλεκτρονική αίτηση νέου. Ο νέος υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση στην οποία αναφέρει και ποια από τις τρεις δράσεις του προγράμματος επιλέγει να ακολουθήσει.
• Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους που επιθυμούν να προσφέρουν, σε ανέργους νέους, πεντάμηνη απασχόληση σε θέσεις απόκτησης προϋπηρεσίας.
• Διασταύρωση στοιχείων και ταυτοποίηση δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων άλλων φορέων ΓΓΚΑ, υπουργείο Παιδείας κ.λπ.), από ΟΑΕΔ.
• Αυτόματη επιλογή και τοποθέτηση στις δράσεις του προγράμματος (δηλαδή, στα προγράμματα κατάρτισης στην πληροφορική, στις ομάδες συμβουλευτικής, ή στις θέσεις εργασίας που προσφέρονται από τους εργοδότες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, σε αντίστοιχες ειδικότητες), μέσω ειδικής εφαρμογής του νέου πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού.

Marketing Power

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Thessaloniki’s Marketing Consultants

Advertisements

Έρχονται τα προγράμματα της επιχειρηματικότητας

Αύγουστος 31, 2008
Τουλάχιστον τρία χρηματοδοτικά προγράμματα για όσους θέλουν να ανοίξουν επιχείρηση θα υλοποιήσουν από το προσεχές φθινόπωρο ΕΟΜΜΕΧ και ΟΑΕΔ.

Μέσω των προγραμμάτων αυτών οι δικαιούχοι νέοι (ή και όχι και τόσο νέοι) θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν εντελώς δωρεάν από 12.000 ευρώ έως και 75.000 ευρώ προκειμένου να ιδρύσουν τη δική τους μικρή ή και μεσαία επιχείρηση.

Προγράμματα ΕΟΜΜΕΧ
Ο ΕΟΜΜΕΧ θα θέσει και πάλι σε εφαρμογή τα πλέον ελκυστικά και δυστυχώς τα μοναδικά σοβαρά χρηματοδοτικά προγράμματα που έχει θεσπίσει η ελληνική πολιτεία για νέους επιχειρηματίες. Πρόκειται για τα γνωστά από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ) προγράμματα «Νεανική Επιχειρηματικότητα» και «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», που αυτή τη φορά θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007 – 2013.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και για τα δύο προγράμματα η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150.000€ για τον τομέα της μεταποίησης και τα 100.000€ για τις λοιπές επιλέξιμες δραστηριότητες. Ελάχιστος προϋπολογισμός για όλες τις περιπτώσεις ορίζονται τα 30.000€.

Στο πρόγραμμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα» δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι νέοι και οι νέες που γεννήθηκαν από το 1969 μέχρι και το 1990, είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1η Ιανουαρίου 2008 έως και την ημερομηνία που θα γίνει η επίσημη προδημοσίευση του προγράμματος. Στο πρόγραμμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1953 μέχρι και το 1990, είναι άνεργες, μισθωτές ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1η Ιανουαρίου 2008 έως και την ημερομηνία που θα γίνει η επίσημη προδημοσίευση του προγράμματος.

Κατά πάσα πιθανότητα για τα προγράμματα αυτά θα εκδοθούν έως και τέσσερις προσκλήσεις το διάστημα 2007 – 2013, όπως έγινε και κατά τη διάρκεια του Γ’ ΚΠΣ.

Επισημαίνεται ότι, σε χρόνο που δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί, ο ΕΟΜΜΕΧ θα υλοποιήσει δύο ακόμη προγράμματα της σειράς, που αντίστοιχα απευθύνονται σε άτομα με αναπηρίες και ΡΟΜ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα παραπάνω προγράμματα θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο του ΕΟΜΜΕΧ www.eommex.gr, όπου θα διατίθενται τόσο οι προκηρύξεις όσο και τα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τώρα να επισκέπτονται τον παραπάνω δικτυακό τόπο προκειμένου να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα.

Προγράμματα ΟΑΕΔ
Τις προσεχείς ημέρες ο ΟΑΕΔ θα υλοποιήσει το πιό… γενναιόδωρο πρόγραμμα απασχόλησης που υλοποίησε ποτέ. Αφορά τη χρηματοδότηση 3.000 ανέργων νέων, ηλικίας 22 – 32 ετών, με ποσό έως 21.000 ευρώ, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.


Marketing Power

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Thessaloniki’s Marketing Consultants